Bostadsbyte

Från statisk utsikt till ständig förändring. Från rymd till trångboddhet. Källaryta som egen loppmarknad blir till snäckor i handen. Från fast till flytande. Oupphörligt finna flytkraft. Kvitto på att ha funnit jämvikt. I tillvaron. Maj

Fortsätt läsa