Vad är det som går och går men aldrig kommer fram?

En av de första gåtorna att lösa som barn. Barn lyser upp när de kommer på svaret eller rättare sagt en vuxen smartass upplyser dem om det. Så enkelt och självklart! Klockan, tiden. Men det är ett misstag att göra, att tvinga på ett barn en sådan insikt istället för att själv försöka bibehålla barnets förmåga att vara i nuet dvs utanför klockan. På senare tid (märk...