Vikten av ingenting

Vi övar. På att göra ingenting. ... Det går lättare för vissa, andra har ett större inre motstånd. Min högst förenklade och korta slutsats av olika filosofier om lycka jag stött på, är ordet förnöjsamhet. Vägen till denna förnöjsamhet finns paketerad i mängder av böcker, kurser, filmer. Stora kvinnor och män från förr och nu ger oss en palett av verktyg efter smak och...