Bioluminiscens

Vi hade en biologilektion ombord då vi lämnade studieplanen lite grann. Och på natten hade vi fältstudier. Som elev och lärare likaledes hade stor glädje av. För vad minns jag starkast från den indiska landsbygden för tjugo år sedan? Eldflugorna förstås jag såg medan jag blev skjutsad på ett cykelflak, en natt då värmen i luften var den samma som det yttersta hudlagret och jag...